Logo Yazaki Da Chinh

LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM TẠI QUẢNG NINH 2013 – 2023

TỎA SÁNG TƯƠNG LAI

Anh Muoi Nam

Thời gian: 8h – 11h, ngày 20 tháng 8 năm 2023

Địa điểm: Nhà thi đấu Quảng Ninh, Đại Yên, TP. Hạ Long